All Posts

V Spotkanie rysunkowe

V Spotkanie rysunkowe

V Spotkanie rysunkowe w Państwowym Ognisku Plastycznym im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach Temat : W kręgu życia i twórczości rodziny Konarzewskich. Regulamin Cele spotkania rysunkowego popularyzacja sztuk plastycznych w zakresie rysunku rysunek przedstawiający życie i twórczość rodziny Konarzewskich wyszukiwanie uzdolnionej młodzieży promocja Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach w miastach powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego wyłanianie najlepszych rysowników spotkania artystycznie utalentowanej młodzieży Warunki uczestnictwa limitowana liczba uczestników IV Spotkania rysunkowego wynikająca z ograniczonej przestrzeni w pracowniach wynosi 50 osób. zapisy…

70-cio lecie

70-cio lecie

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac absolwentów i uczniów naszej placówki. Prace pokazane na wystawie powstały na przestrzeni 70-ciu lat działania Ogniska. Wernisaż odbędzie się 8 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w Galerii Epicentrum przy MOK w Jastrzębiu -Zdroju.