Historia

Państwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach

Historia placówki

1 grudnia 1945 roku został założony w Rydułtowach kurs rzeźby w węglu przez Ludwika Konarzewskiego Seniora, wybitnego malarza, rzeźbiarza, pedagoga. Finansowo wspierany przez Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, początkowo kurs rzeźby odbywa się w opuszczonej poniemieckiej stolarni. W ramach półrocznego kursu odbywały się zajęcia z zakresu rysunku, modelowania w glinie, drewnie i węglu. Uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli. Zajęcia prowadzili Henryk Burzec i Kazimierz Madej – absolwenci Akademii Krakowskiej. W tym czasie powstaje wiele rzeźb o tematyce górniczej. Organizowanie wystaw, wysyłanie prac za granicę, powoduje, że szybko rośnie sława placówki.

Na Międzynarodowych Targach w Gdańsku w 1947 roku placówka zostaje odznaczona srebrnym medalem, natomiast na Wystawie Rzemiosła w Katowicach zdobywa złoty medal.
W roku 1949 kurs przejmuje Ministerstwo Kultury i Sztuki
i nadaje statut Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. Pomoc Ludwika Konarzewskiego Juniora, który w tym czasie kończy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, pozwala na rozszerzenie zajęć.

Zostaje wprowadzona nauka malarstwa, historii sztuki, kształtowanie form użytkowych i liternictwo. Nauka trwa trzy lata. W roku1950 Ognisko przenosi siedzibę do lokali sklepowych przy ul. Ofiar Terroru. W Ognisku, obok Ludwika Konarzewskiego Seniora i jego syna, zajęcia prowadzą również jego córka Maria i żona Juniora Joanna. Nadal przeważa tematyka górnicza, a zwłaszcza człowiek w różnych sytuacjach w pracy i domu. Poza placówką młodzież uczestniczy
w plenerach malarskich w Istebnej. Nadal większość uczniów pochodzi z okolic Rydułtów, a część dojeżdża z innych miast Śląska.

2 października 1954 roku Ludwik Konarzewski Senior umiera.
Po śmierci Ogniska dyrektorem placówki zostaje jego syn Ludwik. Złe warunki lokalowe powodują opracowanie w 1963 roku dokumentacji technicznej budynku, który miał stanąć przy
ul. Pośpiecha. Projekt siedziby placówki opracował architekt Stanisław Konarzewski, brat Ludwika Konarzewskiego Juniora. Długie lata starań o zmianę warunków lokalowych nie przynoszą efektu. Przeciwnie, istnieją projekty likwidacji placówki lub przeniesienia jej do Rybnika. Dopiero w 1965 roku Ognisko otrzymuje nową siedzibę – skrzydło internatu Szkoły Górniczej przy ul. Mickiewicza 23.

Duże zaangażowanie wykładowców i słuchaczy, powoduje,
że absolwenci Ogniska odnoszą wiele sukcesów w kraju
i zagranicą. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nakręcono kilka filmów dokumentalnych o działalności placówki. Pierwszy została nakręcony przez wybitnego reżysera Kazimierza Kutza.

W roku szkolnym 1976/77 dyrekcję Państwowego Ogniska Plastycznego obejmuje urodzona w Rydułtowach uczennica Ludwika Konarzewskiego Juniora, absolwentka Akademii Krakowskiej – Wydział Grafiki w Katowicach Urszula Berger-Styczeń. Kandydatura została zaproponowana przez Ludwika Konarzewskiego Juniora do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
W roku szkolnym 1999 obchodzono Jubileusz 50- lecia pracy Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach. Była to szczególna okazja do nadania imienia patrona placówki.
We wrześniu 1998 roku cała społeczność szkolna wzięła udział w tajnym głosowaniu, w efekcie którego wybrano Ludwika Konarzewskiego Seniora na patrona placówki. Nadanie imienia odbyło się 17 września 1999 roku w czasie uroczystości jubileuszowych.

Marcel Proust

Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.

Nasza placówka od 1949 roku istnieje jako miejsce pracy
z uzdolnioną młodzieżą.
Młodzież jak i artyści–pedagodzy tworzą podstawową bazę jak i specyficzny klimat tej placówki. Umiejętna współpraca artysty-pedagoga i ucznia pozwala zachować indywidualne formy wypowiedzi eksponujące cechy osobowe, temperament i zdobywanie doświadczeń przez młodych twórców.

Tradycją placówki stało się poszukiwanie najlepszych metod kształcenia, by jej uczniowie i absolwenci mogli realizować swoje cele zawodowe w wyższych uczelniach artystycznych, Uniwersytetach o różnych specjalnościach.

W roku 2004 dyrektorem Ogniska zostaje dr Franciszek Nieć, urodzony w 1961 roku w Rydułtowach. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach.
Rok 2007 to czas kolejnej przeprowadzki. Tym razem Ognisko przenosi swoją siedzibę w miejsce Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach. Obecna siedziba placówki mieści się przy ul. Mickiewicza 33.

Szkoła- placówka artystyczna nie jest jedyną formą kształcenia, wychowania. Wiedzę o świecie człowiek zdobywa zewsząd i przez całe życie, zwłaszcza odkąd środki masowego przekazu stały się dobrem powszechnym. Rola szkoły i nauczyciela radykalnie się zmienia. Potrzebna jest własna inicjatywa nauczyciela, postrzeganie różnic w poziomie i celach kształcenia, elastyczność w podejmowaniu decyzji, samodzielność myślenia w wyborze najodpowiedniejszej z metod. Bardziej niż tradycyjne nauczanie potrzebna jest ingerencja pedagoga w roli pośrednika między człowiekiem i życiem,<br>a więc między człowiekiem a sztuką. W miarę podnoszenie się ogólnego poziomu wiedzy rola nauczyciela staje się coraz bardziej odpowiedzialna, wymaga wysokich kwalifikacji moralnych, wszechstronnie rozwiniętych czynności psychicznych, zawodowych umiejętności i wiedzy.

Pozycja placówki w środowisku, regionie i kraju kształtuje od jej powstania wspaniała kadra pedagogiczna , pełna twórczych inicjatyw, bezinteresownego zainteresowania w sprawy istotne na rzecz rozwoju twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. Zatrudnienie w placówce artyści biorą czynny udział w życiu artystycznym środowiska, kraju i poza jego granicami. Ma to zasadniczy wpływ na młodzież i owocuje w realizacji programów nauczania, w ocenie placówki artystycznej. zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości mają wpływ na kształtowanie się procesów dydaktyczno- wychowawczych.
Placówka prezentuje swoje osiągnięcia na dorocznych wystawach prac dzieci i młodzieży, w przeglądach i konkursach ogólnopolskich i zagranicznych. Prowadzi działalność na rzecz środowiska, organizuje wystawy zbiorowe, indywidualne, aukcje prac oraz uczestniczy w życiu kulturalnym regionu.
Od lat współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie oraz Związkiem Polskich Artystów Plastyków w Katowicach.
Do ważnych osiągnięć placówki należy ilość uczniów i absolwentów. W procesie kształcenia uczestniczyło ponad cztery tysiące dzieci i młodzieży z miast regionu górnośląskiego z czego prawie 30 procent słuchaczy i absolwentów ukończyło wyższe uczelnie artystyczne.

Dyrektorzy

Na przestrzeni dziejów

Ludwik Konarzewski senior

Jako malarz rozwijał w indywidualny osobowo sposób sztukę Młodej Polski, stanowiącą punkt początkowy jego biografii artystycznej. Oprócz raczej neutralnych ideowo pejzaży, w których Ludwik Konarzewski senior z całym rozmiłowaniem przejawiał swe umiejętności plastyczne, przedstawiał w swych pracach także tematy narodowe, religijne, a czasem dotyczące też wartości uniwersalnych. Źródłem tego był fakt, że jego osobowość kształtował schyłkowy okres czasów zaborów, szczególnie manifestujący się zainteresowaniami oraz wzrostem znaczenia wartości narodowych i religijnych, ale także – państwowych i społecznych.

Ludwik Konarzewski junior

Ważnym elementem dorobku artystycznego Ludwika Konarzewskiego juniora jest w pierwszej kolejności portret, a w szczególności autoportrety i portrety członków rodziny. Innym osiągnięciem jest też indywidualnie interpretowany pejzaż. Rzeźbę, oprócz prowadzonej wzorem Dunikowskiego zwartości bryły i pewnej dekoracyjności, cechuje erudycja w zakresie różnorodności technik (drewno, metal, kamień, formy ceramiczne i majoliki).

Urszula Berger-Styczeń

Absolwentka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, była dyrektor i pedagog w Państwowym Ognisku Plastycznym w Rydułtowach, laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich nagród i wyróżnień w dziedzinie sztuk plastycznych.

Franciszek Nieć

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsko-Białej (1981), studia na ASP w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach (1989). Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły w Racioborzu. Dyrektor Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach. Doktor Sztuk Pięknych z grafiki warsztatowej (2004). Habilitacja Sztuk Pięknych z grafiki warsztatowej (2014).

1945-1954
1954-1976
1976-2004
2004 do nadal
O Sztuce

Artyści Artystom

„Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest”

George Bernard Shaw

„Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy”

Stanisław Przybyszewski

„Rysować to posiadać – to akt poznania pewniejszy i głębszy niż seks; jedynie marzenia lub śmierć mogą mu dorównać.”

Amadeo Modigliani