Pędzlem i dłutem – Irena Kontny

DYREKTOR NA SPOTKANIU Z PANIĄ IRENĄ KONTNY AUTORKĄ PUBLIKACJI O LUDWIKU KONARZEWSKIM JUNIORZE „PĘDZLEM I DŁUTEM” W REGIONALNYM INSTYTUCIE KULTURY W KATOWICACH. SPOTKANIE ZASZCZYCIŁ SWĄ OBECNOŚCIĄ SYN LUDWIKA KONARZEWSKIEGO – ŁUKASZ KONARZEWSKI.

Leave a comment