V Spotkanie rysunkowe

w Państwowym Ognisku Plastycznym

im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

Temat : W kręgu życia i twórczości rodziny Konarzewskich.

Regulamin

Cele spotkania rysunkowego

 • popularyzacja sztuk plastycznych w zakresie rysunku
 • rysunek przedstawiający życie i twórczość rodziny Konarzewskich
 • wyszukiwanie uzdolnionej młodzieży
 • promocja Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach w miastach powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego
 • wyłanianie najlepszych rysowników
 • spotkania artystycznie utalentowanej młodzieży

Warunki uczestnictwa

 • limitowana liczba uczestników IV Spotkania rysunkowego wynikająca z ograniczonej przestrzeni w pracowniach wynosi 50 osób.
 • zapisy uczestnictwa w spotkaniu są przyjmowane pod numerem tel. 32 4577 401 lub kom. 0 506 088 817 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00 lub w siedzibie placówki do dnia 24.05.2019,
 • uczestnicy niepełnoletni powinni być zgłoszeni przez nauczyciela, wychowawcę ze szkoły do której uczęszczają lub rodzica, opiekuna prawnego na karcie zgłoszenia,
 • w konkursie nie mogą brać udziału obecni uczniowie Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach,
 • konkurs polega na wykonaniu rysunku scen z życia wybranej osoby z twórczej rodziny Konarzewskich np. Ludwika seniora lub Ludwika juniora. na podstawie, zdjęć, itp. w przewidzianym i z góry ustalonym przedziale czasowym – 2,5 godziny zegarowe,
 • rysujący wybiera sobie sam temat pracy, może posiłkować się zdjęciami, wydrukami.
 • uczestnicy konkursu muszą być zaopatrzeni w wybrane przez siebie przybory do rysowania oraz arkusz papieru nie przekraczający formatu (50×70 cm). Sztalugi, rysownice oraz klipsy zapewnia organizator festiwalu,
 • prace wykonane węglem lub suchymi pastelami należy pokryć werniksem, fiksatywą,
 • kategorie wiekowe uczestników – liceum i klasy 6,7,8 szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści, licealiści
 • prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie (DUŻYMI LITERAMI): IMIĘ i NAZWISKO, WIEK, ADRES DOMOWY lub ADRES PLACÓWKI, SZKOŁY, e-mail, telefon,
 • organizator spośród wykonanych prac wybiera 6 prac do nagrody. 3 miejsca w kategorii gimnazjum/6,7,8 klasy SP,  oraz 3 miejsca w kategorii liceum, a także wyróżnienia.
 • wręczenie nagród oraz wystawa prac nastąpi 21 czerwca 2018 podczas zakończenia roku szkolnego
  w placówce o godzinie 16.00
 • prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów,
 • decyzje Jury nie podlegają odwołaniu,
 • o wynikach spotkania rysunkowego uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 7 czerwca 2019 r.,
 • wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pop-rydultowy.pl,
 • uczestnicy konkursu uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach, a także w szkole do której uczęszczają z zajęć plastyki lub jako dodatkowa aktywność. 
 • udział w spotkaniu rysunkowym jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu konkursu,
 • koordynatorem V Spotkania rysunkowego jest Anna Miguła, tel 697513658

Organizatorzy:

Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

ul. Mickiewicza 33

44-280 Rydułtowy

tel. 32 4577 401

kom. 0 506 088 817

e-mail: pop.rydultowy@interia.pl

strona :  www.pop-rydultowy.pl

Program

data 31.05.2019, start godzina 13.00 do 15.30  (przerwy w rysowaniu według indywidualnych potrzeb uczestników)

miejsce spotkania:

Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora
w Rydułtowach

ul. Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy

Formularz zgłoszeniowy

Leave a comment