VI Spotkanie rysunkowe

Serdecznie zapraszamy na VI Spotkanie rysunkowe. Informacje w regulaminie poniżej.

VI Spotkanie rysunkowe w Państwowym Ognisku Plastycznym
im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

Temat „ Polscy nobliści”

Regulamin

Cele spotkania rysunkowego

 • popularyzacja sztuk plastycznych w zakresie rysunku,
 • rysunek przedstawiający życie i postacie polskich noblistów,
 • wyszukiwanie uzdolnionej młodzieży,
 • promocja Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach w miastach powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego,
 • wyłanianie najlepszych rysowników,
 • spotkania artystycznie utalentowanej młodzieży.

Warunki uczestnictwa

 • zapisy uczestnictwa w spotkaniu są przyjmowane pod numerem tel. 32 4577 401 lub kom. 697513658 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00 lub w siedzibie placówki do dnia 28.02.2020,
 • uczestnicy niepełnoletni powinni być zgłoszeni przez nauczyciela, wychowawcę ze szkoły do której uczęszczają lub rodzica, opiekuna prawnego na karcie zgłoszenia,
 • w konkursie nie mogą brać udziału byli i obecni uczniowie Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach,
 • konkurs polega na wykonaniu rysunku scen z życia lub portretu polskich noblistów na podstawie, zdjęć, itp.w przewidzianym i z góry ustalonym przedziale czasowym – 2,5 godziny zegarowe,
 • rysujący wybiera sobie sam przedstawianą postać lub grupę postaci
 • uczestnicy konkursu muszą być zaopatrzeni w wybrane przez siebie przybory do rysowania oraz arkusz papieru nie przekraczający formatu (50×70 cm). Sztalugi, rysownice oraz klipsy zapewnia organizator festiwalu,
 • prace wykonane węglem lub suchymi pastelami należy pokryć werniksem, fiksatywą,
 • kategorie wiekowe uczestników – liceum i technikum oraz 6,7,8 klasa podstawowa,
 • prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie (DUŻYMI LITERAMI): IMIĘ i NAZWISKO, WIEK, ADRES DOMOWY lub ADRES PLACÓWKI, SZKOŁY, e-mail, telefon,
 • organizator spośród wykonanych prac wybiera nagrody w każdej kategorii wiekowej tj. liceum i  technikum oraz 6-8 klasa podstawowa
 • prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów,
 • decyzje Jury nie podlegają odwołaniu,
 • o wynikach spotkania rysunkowego uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 13 marca 2020,
 • wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pop-rydultowy.pl,
 • uczestnicy konkursu uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Państwowego Ogniska Plastycznego im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach, a także w szkole do której uczęszczają z zajęć plastyki lub jako dodatkowa aktywność. 
 • udział w spotkaniu rysunkowym jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu konkursu,
 • koordynatorem IV Spotkania rysunkowego jest Anna Miguła

Organizatorzy:

Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

ul. Mickiewicza 33

44-280 Rydułtowy

tel. 32 4577 401

kom. 0 506 088 817

e-mail: pop.rydultowy@interia.pl

strona :  www.pop-rydultowy.pl

Program

data 05.03.2020, start godzina 13.00 do 15.30(przerwy w rysowaniu według indywidulanych potrzeb uczestników)

miejsce spotkania:

Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

ul. Mickiewicza 33

44-280 Rydułtowy

Formularz zgłoszeniowy

na IV Spotkanie rysunkowe w Państwowym Ognisku Plastycznym im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

Imię i nazwisko uczestnika  
Wiek uczestnika  
Nazwa szkoły do której uczęszcza  
Imię i nazwisko opiekuna      

Leave a comment